Search form

Afasoro 25:21

21Eno webaie Foruma meya iro da animaua weike nono wei, nanu ararae i dai mi Sisabairo animaua wei. Eno wei ibake nama wero nanu orou owekake i mi Foru ana eba uwararo we waure ane oisaro ibinu. Ibinuba nono dubuenaro Sisabairo we odaimauro anifekua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index