Search form

Afasoro 25:9

9Eno weiro Fesama i Du orou we gagau ufiane weike nono Forubake wei, Derusaremu goiro amuke anifakuba me wei. Eno weike nono wei, anifakuro i orouma emenu wayai wake nabairo iro nono wefeisaya wei. Eno ufakuba me wei? Eno weibaie Foruma meya weike wei, na awoena yewa Sisanu kodoro enare ibineie irauaiaiya wei. I Du oroubairo moi merama uke da uebai a iwoka sinakuyainua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index