Search form

Afasoro 5:15

15I afasoro orou aine wai ure eno mane ukeibisa ibake i orou emenu arama uke ibeibisa orou weama yaweke odeibiriekaro daaba udiro yaure ibeibisa. Eno uke waure ane odeibiriekaro Fidama i daaba daabaro eneiareibiro danu ewekaro eraisa imumuma emua riu sianeifiro wirofisane ibake emenu arama uke ibeibisa orou waure ane daaba udiro odeibirieka.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index