Search form

Afasoro 5:36

36Gameiriama eno weike nono wei, adinaro moi mi danu ibiye Deudasi dawama enarike na dai mi weiro eme keuwere fo aderedi (400) dawabairo ane dakaa uisaya eno wei. Enoro Deudasi ma feaka ibake danu umuro eneiareibisa orou yaisina daaba imusu imusu anisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index