Search form

Gareisia 3:11

11Ibai imuke eawe. I darawaduma eme ma irauaiai uke dakakunero ibai Godi Dawa iwoka sinaku. Godinu bukaroma eno weaku, i Godi imukaisa oroubairo eno weaku, yanu Godi imukekaba ibake yae irauaiai oroua weaku. Ibake yae me ibeifoisaya eno weaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index