Search form

Iburu 1:13

13Nono Godima i anerubake eno we daui,

aaraweke Nanu ba ena wana enaro yauawero yaini wasai ukaisa orou ma bereniake eu wowonaro odimiaro yanu umu emenu duboro siaawe,

emuabake eno we da uike Danu Amara mane i ari eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index