Search form

Iburu 11:35-37

35-37Moi awekabo emenu imuka yaisinae Godibairo ibeibiba ibake emua Godinu wake nauisaro Godima emenu feareibisa orou nono ma uyareibiriero emuama emenu feareibisa orou nono ma owere muneibirieka. Enoba moi orou emenu ararae i irau me ibene ibene ibeka mufisane uisakema nono i ana ebaro ibekabai mede dauisaro eme moima emuabake meramawere ukaada usima ureibiriekake moi orou soma abanaro kuureibirieka, nono moi oroue dai bauma umane ma feareibirieka. I adinaro Godi imukeibisa orouma mamoe abuini goudi abuini emenu ofema barukada ubu meramaro ibeibisaro eme moima emuabake awe waa ukaada meramawere uke yareibirieka. 38Emuae irauaiairo nono i orofa akakaro Godinu wake nauke daukeibisa oroue irauaiai me. Emuae i me sara daabaro enaisa orou ari yao orofaroma oraararoma iro aboro aboro enaada oma eraboroma doo ebaroma iro iro aineibisaie emua uwara me ibake eno ukeibisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index