Search form

Iburu 11:4

Eiboroini Inokini Noaini emenu wake

4Eiboro dawae danu imuka yaisina Godibairo ibi ibake danu irauaiai ofereni Godibairo odiro nono Keini danu odi oferenie irauaiai me. Enoba Eiboro dawae danu imuka yaisina Godibairo ibeibi ibake Godima danu ofereni odibai eraada dawabake irauaiai miya eno wei. Eiboro dawae fearikema nono danu Godi imukeibi ibaima dawae iyabairo enaenari uawe wenao ukaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index