Search form

Iburu 6:10

10Godi Dawae meramawere mero Dawae irauaiai mane. Enoba yama Danu waiya ukaada i Godinu wake naukeibisa orou unu koreibirieka enaenari yama eno ukaisaba ibake yae Godibairo imukari ukaisaro Dawama yanu irauaiai ukaisa ibai imukenewaa ukaada moko irauaiai ukeifeku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index