Search form

Iburu 7:6

6Enoba i mi Mekisideki dawae Riwainu sisia mi mero nono i furo dawama Eibaramubairo daisi weaisa eraerabusa muni ibake dawama Eibaramu Godinu we bou ui erabusa muni mibake we ma irauaiai ui.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index