Search form

Dioni 11:23-24

23-24Eno weiro Yesuma Madabake ma owerike eno wei, anu eweri nono uyafekua imuka merama da imua weiro Madama Yesubake nono wei, i feareroma uyareka odo fafekuro uyafeku imukakunea eno wei. 25Eno weibaie Yesuma wei, Nae i fearekaroma ma uyarekaini me ibene ibene ibekanu ubiya weike nono wei, ainama danu imuka yaisina Nabairo odifekuke feafekuie nono uyafekua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index