Search form

Dioni 12:4-5

4-5Diudiasi Ikariada dawae Yesunu duero (12) moi iwoka ukeka mi, dawama Yesu ma feafisane we forai mi, dawama eno wei, i irauaiai urumuma imusu ari adua makeroma dedi kina (K30) muneroma eraerabusa me orou make dakinuke eno anemebake ukinu wei? 6I mi dawae i eraerabusa me orou imuke darieke nono dawae i iwoka ukeka orou emenu oi banika yawokada emenu oi waira ukeibike ibake eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index