Search form

Dioni 13:18

18Ya yaisinabake we dakakunia. Nanu we mune odia orou emua Na iwoka ukakuniake ibake emuabake weakunea eno wei. Eno uneba Godinu bukaro weaku wake enaenari ukinu. Godinu bukaro wakema eno weaku, Naini demuiro uruna isaisu, i mima Na medifarakuke we forafarakuro mufokaisaya Godinu bukaro wake eno weakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index