Search form

Dioni 16:17-18

17-18Yesuma eno weiro Danu moi iwoka ukeka orouma we makanada eno weisa, Dawa aneme wenu, odo keu mero yama Na da efokaisake nono odo keu mero Na efokoisaya weakuke Nae Nanu Babaebairo animaua weakua weisake nono eno weisa, i odo keu me wenu wakede aneme weisa? Danu wenu wake iya iwoka meya weisa. 19Yesuma i wake Dawabairo we nauke efisane ukeibisabai Dawa iwoka sinike emuabake eno wei, Nama wene, odo keu mero Na da efokoisake nono odo keu mero Na efokoisa wene, i wakebake weaisa?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index