Search form

Dioni 6:68-69

68-69Eno weiro Saimoni Fidama ma owerike eno wei, Dai Waria Mi, abo mibairo anifeisi wei? Abairo i me ibene ibene ibeka wake ibinu ibake A imukada Ae Godinu iifa miya eno we imukaisia wei. 70Eno weiro Yesuma emuabake nono wei, ya orou duwero (12) Nama we mune odiaroma nono moi mi dawae seidaninu miya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index