Search form

Dioni 7:28

28Eno weisaro Yesuma i Du orounu dai sosi uwara ubarenaro we ma iwoka ukaada i wake nauike Yesuma daiwere eno wei, Nanu goini Naini ya iwoka ukaisaya weaisa wei? Eno weike nono wei, Nanu imusu fare dauero Na we odaikara Godi Dawae ba. Enoba yae Dawa ma nuna ukaisaya eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index