Search form

Ruki 11:5-6

5-6Eno weike nono wei, ainama danu naiyebairo dumu abanaro anifekuke eno wefeku, nanu naiye eneebe dumuro farinuro nabairo uruna meya kau kai buuba maina eno wefekua wei. 7Eno wefekuro nono i aine ibifeku mima eno wefeku, wake goro mediake ania. Nae nanu aweka amarakuini nauka aine ibinisiba da uyamauke uruna da mamauanea wefekua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index