Search form

Ruki 8:4-5

I yo sianeka mibake dubo waure wei wake

4-5I goi goi orou keuwere fare ku siakaro Yesuma emuabake dubo waure wake weada eno wei, moi mima yobai waifine waiyaro ani. Ane farike diru muni. Diru mune me sinike yobai munike siane eneibi. Yobai siane eneibiro yo moibai daabaro isakaro emema duboro amuke adiadi yare aneibisaro nono gasiroma iseibisa. 6Nono moi yobai oma firifiri bobo dooro isakake sabu kua fareibisaro nono doo ubarenaro gibudike doo ubarenaro adua fofo meba ibake boke ure me sika.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index