Search form

Maki 1:23-24

23-24I seidaninu imumu merama bobo mima sosi uwara ubarenaro ido amuike u weike eno wei, Yesu Nasaredi goi mi, aini naini demui meba aneme da uke makafukua eno wei. Eno weike nono wei, anemebake aarinu wei? Iya ma merama ufane ibake aarinu wei? Eno weike nono wei, Ae na iwoka, Ae i Godinu irauaiai miya wei. 25Eno weiro Yesuma dino ukaada ma owerike eno wei, wake da weake dawabairoma amuake ania wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index