Search form

Maki 12:40

40Eno weike nono wei, i orou emenu ararae eno mane ukaada nono emenu guriguri yafawere ukeibisaro moi orouma naufisane ibake eno wefisakema nono i wabu awekabonu eraerabusaini uwaraini yaisina waira ukeibisaya Yesuma eno weike nono wei, dubuenaro Godima emua fanisi daiwere mafiakua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index