Search form

Maki 14:5-6

5-6Eno weisake nono weisa, I adua make mune dedi kina (K30) muneroma erabusa me oroubake make dakinuke eno anemebake ukinu weisa? Eno weisake i awekabake dino daiwere uisaro Yesuma eno wei, mediaweke i awekabake dino wake da we makaewe weike wei, dawae Nabake irauaiai ukinua wei. 7Yesuma eno weike nono wei, eraerabusa me orou yabairo aine wai ure ibeibaisade yanu arara emua unu kofiakane wefode unu kofoe weike nono wei, Na dawa yabairo aine wai ure da ibimaua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index