Search form

Maki 15:3-4

3-4Eno weiro dai ofereni ode sibore sianeka orouma wayai wake keuwere weibisaro Faeradima Yesubake eno wei, emenu wayai wake daiwerero anemebake wake we dakaku wei? 5Faeradima eno weiro Yesuma moko wake we dauiba ibake Faeradi imuka foria ui.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index