Search form

Maki 4:12

12Eno weike wei, ibake ereka eraisakema nono ba bai ere dakaisaya wei. Naukeka naukaisakema nono i wakenu ubi ma nuna ukaisaya wei. I wakenu ubi iwoka sinao ufeisake emenu imuka yaisina Godibairo odinao ufeisaro Godima emenu merama ukeka sineka mune imuke medinao ufeku ibake weakunea Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index