Search form

Maki 7:27

27Eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, amara aruma uruna iseibisaro boana ureibiriero kuasiribake makeibisaro iseibisaya wei. I dubo waure wei wakenu ubiye eno, Du oroma Godinu wake emuako bokai mufeisaro nono i imusu orou Godinu wake dubuenaro mufeisaya weadama dubo waure wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index