Search form

Madiu 13:37-38

37-38Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, i irau yobai wawaku miye i Ba Eme Sini Miro nono i waiyae yewa orofa akaka idua. Enoba i irau yobaiye Godinu yawokaku orofa ibinisa orouro nono i merama yobaie seidaninu orou. 39Enoba i merama yobai wawaku wasai miye seidani. I ayo ureka odoe yewa ureini doo me sifeku odo idua. Iduaba i waiya ma diwakeka oroue Godinu aneru.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index