Search form

Madiu 20:23

23Eno weisiro Yesuma eno wei, ba weaisia. Na ure yanake ukeifeisaro enaenari ufuaisia wei. Nono i yaureka orofayaie Nanu meba da wemauro da yaufuaisia eno wei. Godima i orofa uke bou uiba Dawama wefekuro yaufeisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index