Search form

Madiu 22:16

16I orouma eno we makakake emenu iwoka ukeka orouini i Erodinu orouini emua we odairiekaro Yesubairo we iruke efisane anisa. Ane fakake eno weisa, Sisa mi, ae meo we dakaku mi. Ae moi mi dawa dai miro nono moi mi dawa okoanakua eno we imuke dakakuke Godinu wakeini Danu imukekaini we ma iwoka ukenewaa ukakuke i dai yawokeka oroubake ia iyare dakaku ibai iya iwoka sinaisia eno weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index