Search form

Madiu 26:63

63Eno weiro Yesu wake we dauiro wei, i miyai anemebake A wayai weaisi wei? Eno weike i bokai dai ofereni ode sibore sianeibi mima Yesubake nono wei, Ae i Mesaia, ba Godinu amara? Anu moko wake Godinu ibiro ba wearo naufe wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index