Search form

Firifai 1:19

Na wirokekaro ibimauie Yesu Kerisoini demuiro ibifukua wei wake

19Na iwoka, yama Godibairo guriguri ukeiforo Godinu Imumu Irauma na unu koreifaraku ibake yewabai yaisina irauaiai ufiro ana ebaroma odaifokaisaro me nauwaro famau.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index