Search form

Dionibai 1:10

10Enoba nae iyanu Dai Waria Minu moi dai fura odoro me ibisararo Godinu Imumu Irauma nanu imuka ubarenaro isarike na yawokenewaa ukararo moi mima wake daiwere kawia yama ari nanu yaure ibisara derena enaroma weiro naue.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index