Search form

Dionibai 10:7

7Dawama eno weike nono wei, i dubuena kai aneruma danu kawia ufekuie Godima Danu fema imukeka yaisinae Danu waiya ukeibisaro we bou urie oroubairo adinaro wei enaenari uke me sifekua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index