Search form

Dionibai 14:4

4I emema dooro ibaadae aruarumaini awekaboini ure burise mero me irauaiai ibaada aweka mune dakeibisa. Enoba i Awoena Mamoe abu anifine ukakuie emua yaisina Danu umuro anaisa. Godima eme yaisinanu duuro oima make munao urieke eme yaisinabairoma ma bereke ekudeku odirieke emuae bokairo Godini i Awoena Mamoe abubairo ofereni odinao uke odirie.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index