Search form

Dionibai 18:12-13

12-13Moi mima emenu okoa o dai eraerabusa keuwere oima makeroma mune dafeku. Enoba emenu eraerabusae eno, gorudini siriwaini make muneka daiwere omaini fera weaisa omaini inanakeo rinani weaisa wauini dubawere wauini kokoiwere wauini emenu imusu imusu irauaiai anaini aiwori weaisa i rabuma ubu ukaisa eraerabusaini emenu make munekae daiwere. Enoba ainama i ubu ukeka eraerabusaini burasi weaisa rabuma ubu ukaisa eraerabusaini ayanima ubu ukaisa eraerabusaini munaeini ofereni odaisa urumuwere faudaini mera weaisa urumu irauaiai aduaini furanikisenisa weaisa urumu irauaiai aduaini waini aduaini oeraini farauwaini uidi kaini boromakauini mamoe abuini osini osima ma youraku uwiri bobo seboini me waiya mane ukekaro oi da makeka orou emuaini iini i eraerabusa ari eno oima make mufiakaro emenu waiya ufisane waure fafiakaisaroma nono i eraerabusa yaisina oima make mune dafeisa. 14I orouma i Babaronia goiro ibaadae oi waiya ukeibisa orouma i goibake eno weisa, anu arara i irauaiai aneme aneme eraerabusa muneibaku i eraerabusa yaisina me ari eno ukinua. Anu oini irauaiai wereeini ibai yaisinae idua me sininuba nono dubuenaro yodia ufakuie da fou ufakua eno weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index