Search form

Dionibai 4:1

I urero ba Godibairo guriguri ukaisa wake

1I ukeibibai yaisina me siniro na Dioni nama kubekuberoma erebaie yeku ure aisame ro yare ibiro ere. Adinaro i kawia yama ari eno weiro naue enaenari nono i ari eno wei, Nabairo amuke aararo abake i dubuenaro fafeisa eraerabusa we sibomaro ea weadama wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index