Search form

Romani 15:30-31

30-31Yae Godinu Imumu Iraunu imukari ukeka i ari eno imukari ukaisaba ibake iyanu Dai Waria Mi Yesu Keriso Danu ibiroma nabake Godibairo guriguri ufone ibake eenu weakune. Yaini naini Godibairo guriguri ufero Godima iya unu komiro i Diudia orofaro Godi imuke dakaisa orouma na da ufokone ibake weakune. I Derusaremu goiro Godi imukaisa oroubairo nanu waiya irauaiai umaro emuama ibai efisake rooro ukaada ie irauaiai waiyaya wefisane ibake yaini naini guriguri ufene weakune. 32Ibake Godi Danu arara nama aamane eno ufekuie rooro umauke yabairo aare famauro yaini demuiro ko yaraada Godi imukeka buna mumane ibake Godibairo yaini naini guriguri ufene weakune.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index