Search form

Romani 5:2

2Iyanu imuka yaisina Yesu Kerisobairo oisiro Yesuma nono iya we munike Godibairo odi ibake Dawaini demuiro ibinisiro Godima iyabake imukari ukaada irauaiai unu koreibakuni. Nono iyaini Godinu irau orofaro Dawaini me ibene ibene ibifene ibake ibai imukada ie baya eno weada iya iwoka ukaisike ibake awoenae rooro daiwere ukaisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index