Search form

1 Timoteo 4:12

12Ujicába jiyáu jiníca jiwéni, báawita icúlirrijui jiyá, mawí jíyada jiwíteu nalí chaléjta éebiderri Dios chuáni nácu, chaléjta jitáaniacala, chaléjta jiyáyu'u jiwówa yáajchau, ya jéebidacala ya jicáwica jiní jíconaa.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index