Search form

2 Timoteo 1:6

6Tánda linácue nuárra jiyá, quéewique'e ujínda liácoo jiúcha liá'a jiwítee sáicaica Dios yáani jirrú, quéecha'inaami nusáta jinácu nuchánaa nucáajiu jinácu.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index