Search form

Hechos 14:24

Pablo ya Bernabé néejoo Antioquía shínaa Siria néerra

24Nabésuna'eewoo liá'a cáinabi shínaa jí'ineerri Pisidia, náiinu'e cáinabi jí'ineerri Panfilia néerra.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index