Search form

Hechos 17:34

34Ne áabi yáau liájcha néebidani. Náiibi yéerri liá'a Dionísioca, néenaa náa'a Areópagoca; ya léquichoo báquetoo íinetoo jí'ineechoo Dámaris, ya áabi mawí.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index