Search form

Efesios 5:1

Chítashia quéewo'u nayáqui jíni náa'a Dios éenibica

1Iyá léjta Dios éenibi caníinaani'inai licábaca, éeneda imédacoo léjta liyá.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index