Search form

San Lucas 11:7

7Ne yáawaiyi jócta léeba jichuáni cuíta lícucha limáminaa jirrú: ‘Ujijódia nuyá, cuíta núma báyeerriu, ya nuéenibi ya nuyájani rúwacuwai; jócu nuéewa nubárruacoo nuá jirrúni.’

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index