Search form

San Lucas 13:21

21Chái cábacanaa léjta liá'a wáneerri páani múrracacoo báquetoo íinetoo ruéewidani matálii íinabishi íibirra, quéewique'e liwána íinabishi múrracacoo quinínama.”

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index