Search form

San Lucas 14:10

10Báawacha wáucha, nuyá ma jirrú:

Jáicta nacúmida jiyái, jiwáayu quéecha nácu sái yáarrubaishi íta'aa, quéewique'e áicta líinu léji liá'a cúmideerri jiyá, limá jirrú:

—‘Nujúnicai, jibésunau jiwáacoo áabai yáarrubaishi cawéni mawí ítala.’ Cháminaa liwána cawéni jiyá nanáneewa náa'a wáainecoo nayá jiájcha mesa nácula.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index