Search form

San Lucas 20:28

28Quéewidacai, Moisés limáacani walí tánerriu, báqueerri washiálicuerri cáserriu máanalicta jíni, jiníca léenibi ruájcha ruá'a líinuca, liá'a léenajirrica licásau ruájcha ruá'a máanaliu íinirri, limáacaque'e léenibiu lirrú liá'a léenajirri liá'a máanalimica.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index