Search form

San Mateo 11

Náa'a Juan Bautista bánuanica

(Lc 7:18-35)

1Quéecha'inaa Jesús nísa líiwadeda nalí náa'a doce éewidenaicoo, liáu néenee líiwadedaca ya léewidaca liá'a chuánshica Dios shínaa nalí náa'a chacáaleeca liá'a shínaa cáinabica.

2Juan, yéerri cuíta manúmai rícula, léemi líiwanaa liá'a Cristo médani liyáca. Néenee libánua áabibi néenaa náa'a jínanenaicoo liájcha, 3nasátaque'e néemiu Jesús liyácta yáawaa liá'a Cristoca léjta náiiwadedau náa'a cáiiwadedacani Dios chuáni báinacu íinuerri'inaaca, jócta arrúnaa nanénda báqueerri.

4Jesús éeba'ee nalí: “Yáa namówai íiwa Juanruni liá'a icábanica ya liá'a éeminica. 5Íiwa Juanruni náa'a matuínica cábenai, náa'a macáwanica éewenai najínacoo, náa'a chorrówai sánaca sáicani nabálinacaalashi yúchau, náa'a mawíbanica éewenai néemica, náa'a máanalinimica éejueneu nacáwiacoo, náa'a carrúni jináatanica náiiwadeda nalí liá'a chuánshi sáicaica wásedeerri'inaa nayá. 6¡Ya sáictai wérri liwówa liá'a jócai éejueda liwówau núcha!”

7Néenee náa'ináamiwai, jáiwa Jesús táania nalí náa'a chóniwenaica linácu liá'a Juanca, limá'ee: “¿Tána ijiáu icábacai á'a wáunamactalaca? ¿Báqueerri washiálicuerri éerri jútainchu lináawida lichuániu? Jócai. 8Jiníctani, ¿tána ijiáu icábacai? ¿Báqueerri washiálicuerri sáictai wérri íibala? Iyá yáine léenaa náa'a súwedenai íibalashi sáictai yáainai nábana rícu náa'a reybinica. 9Ya jócta, ¿tána ijiáu icábacai? ¿Icába báqueerri íiwadedeerri Dios chuáni? Jajá, yáawaiyi, Juan mawíyi wérri náucha náa'a íiwadedeenai Dios chuáni báinacu. 10Juan léewa liá'a limáni jiliá'a tánerricoo cáashta íta'aa:

‘Nuyá bánua cáiiwadecai chuánshi jibéecha,

quéewique'e lichúni+ liá'a iníjbaa.’

11Ne yáawai numá irrú, jiní náiibicha náa'a washiálicuenaica, jiní wérri mawí máanui liúcha liá'a Juan Bautístaca; ne máayabacaminaa, nayá náa'a chóniwenai máaquenai nawówau Dios nácu, mawíni cawéni Juan yúcha, báawita nayá jiní nawéni.

12“Néenee liyáali éerri jáicta Juan Bautista íneda líiwa Dios chuáni chóque'e, liá'a Dios wánacaalactaca súfrierri jináwiu, ya náa'a médenai danáanshi nénedaque'e namárdacani. 13Quinínama náa'a íiwadedeenai Dios chuáni ya liá'a leyca yáainai bácai náiiwadedacanica linácucha liá'a wánacaalactaca, cáashia Juan íinuca; 14ne iyá iwówaicta éebida liáni, Juan+ léjta liá'a Elíasca íiwadedeerri Dios chuáni íinuerri'inaaca. 15Iyá iwówaicta yáa léenaa liáni numánica, arrúnaa édacanicoo sáica. 16¿Chíta nacábacanaa náa'a chóniwenaica chóque'e? Iyá cháni léjta sáamanai jócani wówai naséwica áabi sáamanai yáajcha, wáanenaicoo plaza rícu namáidadaca najúnicairru:

17‘Wáiinuate íiwa,

ne iyá jócuwa iwáilaa;

warrábate shímashi cáiwii,

ne iyá jócute iwowai ichálujueda íchaca chaléjta wawówau imédacani.’

18Jiníwata Juan íinuerri, jócai íya jiní líirraca, iyá imá'ee liwáaliaca'ee espíritu máashii, níwata jócai iwówai néemica lirrú. 19Néenee nuíinui nuyá washiálicuerri Dios cúuleeca, íyeerrica ya nuíirra, iyá imá'ee cáayacai ya cáirracalai, najúnicai náa'a cóbrenai impuesto Romarru ya áabi chóniwenai máashiini íiwanaa. Ne liá'a Dios wíteeca íyaderriu liyú liá'a méderricoo quinínamarru.”

Náa'a chacáalee jócani éebida

(Lc 10:13-15)

20Néenee Jesús, báawita jócu liyá náiibi, lichána liárraca náa'a chacáaleeca á'a limédacta mawí máanuica jóca nacába cáji, jiníwata náa'a chóniwenaica yáainai náiibi jócani éejueda nayáu Diosru. Jesús má'ee: 21“¡Ái jiyámi carrúni jináata, Corazín! ¡Ái jiyámi carrúni jináata, Betsaida! Jiníwata á'a Tiro néeni ya Sidón néenictata naméda jócai nacába cáji, namédani íibi, báinacuminaata éejueda nayáwai Diosru, náayadaminata nasúwa íibalashi cadúrruderri ya nawáta báali nawíteu. 22Ne numá irrú liyáali éerri amáarraquicta cáinabiminaajoo, mawí'inaa máanuica ishínaa cástigu náucha náa'a chóniwenai yáainai Tiro ya Sidón rícu. 23Ya jiyá, chacáalee Capernaúm, ¿jéebidaminaa jinácudacoo áacairra? Jócai, ¡mawíminaa dujíwala wérri jiáu útawica! Jiníwata á'a Sodoma néeni naméda liáni jócai nacába cáji, liá'a méderricoo íibi, liárra chacáaleeca yéerri'inaata chóque'e. 24Ne numá irrú liyáali éerri amáarraquicta cáinabiminaajoo, mawí'inaa máanuica ishínaa cástigu náucha náa'a chóniwenai yéenaimi Sodoma shínaa cáinabi íta'aa.”

Íinu nulí iwówa íyaba'au

(Lc 10:21-22)

25Ne liyáali éerri Jesús ma: Nuá jirrú sáicai nusálijinaa cawánacaalacai áacairra ya cáinabi, jiníwata jíyadaca nalí náa'a imíyanica iwíteu, ya jibáyate náucha náa'a yáainai léenaa ya náa'a cawíteenica. 26Jajá, nusálijinaa, jiníwata le jiwówau jáni. 27“Nusálijinaa liá nulí quinínama wíteeshica. Jiní wérri cúnusierri yáawaa nuyá liá'a licúuleeca, léerrimija liá'a lisálijinaaca; jiní wérri cúnusierri yáawaa liá'a lisálijinaaca, léerrimija nuyá liá'a licúuleeca ya léerrimija náa'a nuyá licúulee wówaini liméda nacúnusiacani. 28Íinu nulí quinínama iyá sámunica ishínaa tráawajuyu ya cadúcunibeeca, nuyáminaa wána iwówa íyabacoo. 29Irríshibia nulíni liá'a cadúcunini nuáni irrú, ya éewidau nunácu, nuyácala sáicai wáaleerri nuwówau imíyai; cháminaa íinu iwówa íyabacoo. 30Jiníwata liá'a nuwánanica ya liá'a cadúcunibeeca nuá irrú, itéeni'inaa madéjcanamai.”

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index