Search form

San Mateo 15:18

18Ne lijiérricoo linúma lícueji, jiérriu liwówa lícueji liá'a washiálicuerrica, léwa liérra chái wána casácula liyá.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index