Search form

San Mateo 20

Licábacanaa nanácu náa'a tráawajadorbinica

1“Liá'a Dios wánacaalactalaca chái cábacanaa jicá'a báqueerri finca wácali, lijiáu manúlacaiba wérri limúrru tráawajadorbini quéewique'e natráawajaa lishínaa uva yáanai íta'aa. 2Líinu'inaami nanácui náa'a tráawajadorbini, lichúni liwéni náajcha áabai éerriquictacani, ya ta libánua natráawajaacai lishínaa uva yáanai íta'aa. 3Liáwinaami léejoo lijiácoo las nueve manúlacaiba, jáiwa licába áabi yáainai nayá plaza rícu, jiníni médani nayáca. 4Néenee limá nalí: ‘Yáau iyá lécchoo itráawajaaca nushínaa uva yáanai ítala, máta nupáida iyá sáicai.’ Jáiwa náawai natráawajaaca. 5Uva wácalica léejoo lijiácoo wíyaicumi, ya las tres táicala léejoo lijiácoo lécchoo, chacábacanaa léejoo liméda náajcha. 6Léejoo lijiácoo plaza néerra las cinco táicala rími, jáiwa licába áabi bániwai jiníni médani nayáca, lisáta léemiu nayá: ‘¿Tánda iyá áani éerri yáajinaa jócani tráawajaa?’ 7Néenee néeba lirrú: ‘Níwata jiní íinuerri litáa wáajcha.’ Néenee limá nalí: ‘Yáayu iyá lécchoo itráawajaa nushínaa uva yáanai ítala.’

8“Jái'inaa táayebee íinui, liwácali máida lishínaa wánacaleerri náa'a tráawajadorbinica, limá lirrú: ‘Jimáida náa'a tráawajadorbinica ya ta jipáidaqui jíni, quéechanacu náa'a wárruenaicoo natráawajaa amáarractalacani, ya liáwinaami náajcha náa'a wárruenaimicoo quéechanacu.’ 9Ne náiinu'inaa éenaa, wárruenaimicoo natráawajaa las cinco táicala rími, ya ta narríshibia nawéniwai áabenaa áabai éerriquictacani. 10Liáwinaami náiinu'inaa náa'a wárruenaimicoo natráawajaa quéechanacu, napénsaa nalíwoo narríshibiacala'inaa mawí, ne bácainaa nayá narríshibia nawéniu áabai éerriquictacani. 11Nacóbra'inaamini nachánau namúnumunuacoo linácula liá'a nawácalica, 12namá'ee: ‘Náani íinuenaimi éerri éenaami nácu, natráawajaa áabai rími hóraa, jiyá páidenai nayá áabenaa wáajcha, wayá wántenai liá'a tráawajo ya cáiwia amuá quinínama éerri.’ 13Ne liá'a chúnsai nawácalica léeba'ee báqueerri chuáni: ‘Nujúnicai, jiní máashii numédani nuyá jirrú. ¿Jócute wachúni liwéni liá'a áabai éerri jitráawajaani nulí? 14Ya jiwína jiwéniu ya jiá namówai. Ne nuwówaicta nupáida liéni wárruerricoo litráawajaa hóraa éenami nácu, áabenaa léjta nupáidau jiyá, 15léewa nuwówau'u numédaca nuwárruani yáajchau. ¿O cadéniwee jiyá sáicacala nuyá?’

16“Chái'inaa cábacanaa léjta Dios yá'inaa nawéni náa'a chóniwenai áacairra; chóque'e náa'a cawéninica, liáwinaami'inaa jócai cawéni, ya chóque'e jiníni wéni, liáwinaami cawéniminaa nayá.

Jesús íiwa báaniu limáanalicau

(Mr 10:32-34; Lc 18:31-34)

17Liáwinaami Jesús lijínau liácoo iníjbaa lícu Jerusalén néerra'inaa, limáida báawachala lishínaa éewidenaicoo ya limá'ee nalí:

18—Léjta icábau'ini, chócaja'a wáau Jerusalén néerraminaa, nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca, néentregaaminaa nuyá nalí náa'a sacerdótebini wácanaica, ya nalí náa'a quéewidacani ley shínaa, máine'inaa arrúnaaca náiinua nuyá, 19ya néejuedaminaa nuyá nalí náa'a bájirra cáinabi ítesanaca, quéewique'e nacáida nacábau nuyá, ya náiinueda nuyá, ya nacuájidaque'e nuyá cruz nácu; ne matálii éerri rícula nucáwiaminaujoo máanalicai yúcha.

Liá'a rusátani ruá'a Santiago ya Juan túwaca

(Mr 10:35-45)

20Natúwa náa'a Zebedeo éenibica, náajcha náa'a ruéenibica rurrúniu Jesúsru, jáiwa rutúyau lináneewai rusátaque'e liúcha áabai sáicai. 21Jesús sáta léemiu ruyá:

—¿Tána jiwówai?

Rumá'ee lirrú:

—Jiwána nawáacoo náani nuéenibica chaléeni jiwánacaalactalaca, nawáacoo báqueerri sáicaquictejica ya báqueerri apáulicue jiájchau.

22Jesús éeba'ee nalí:

—Iyá jócani yáa léenaa isátanica. ¿Ya éewaminaa isúfria chaléjta nusúfriau'inaa?

Néenee namá'ee lirrú:

—Wéewani.

23Jesús éeba'ee:

—Iyá yáawani'inaa isúfriaca léjta nuyá, ne liá'a wáairri'inaacoo nuémanacu sáicaquictejica o apáulicueji, jócai arrúnaa nuyá yáa irrú, liyáminaa yáa nalíni náa'a nusálijinaa chúninica.

24Quéecha'inaami néemicani náa'a áabi diez éewidenaicoo liájcha, jáiwa íiwirri nawówai náa'a chámataca léenajinaica. 25Ne Jesús máida nalí limá'ee:

—Léjta yáayu léenaani, náiibi náa'a jócani éebida Dios nácu, nawácanai wánacaleenai máashii náa'a nashínaa chóniwenaica, ya náa'a nawácanaica mawíni máanuica, sáictani wánacaala áabibi. 26Ne íibicha jócai éewa chácaarra. Arrúnaa báawatacani, íibicha iyá tánashia wówerri máanui limédacoo Dios náneewa, arrúnaa lisírbia quinínamarru. 27Ne liá'a íibicha iyá, tánashia wówerri quéechanacu sái'inaa, arrúnaa línda nawánacaala liyá. 28Iyá arrúnaa éenueda nuyá, báawita nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca, jócai nuíinu quéewique'e nasírbia nulí, nuyá íinuerri nusírbiaque'e nalí, ya máanali nuyá quéewique'e nuwáseda íchaba jíconaa.

Jesús chúni chámata matuíni

(Mr 10:46-52; Lc 18:35-43)

29Najiá'inaamiu nayá Jericó rícucha, íchaba chóniwenai náau Jesús íshiirricu. 30Chámata matuíni wáaineu nayáca iníjbaa éema nácu, néemi'inaami Jesús bésunacoo, namáidada'ee:

—¡Wawácali, David táqueerrimi,+ carrúni jináata jicába wayá!

31Náa'a chóniwenai nacáita nayá quéewique'e manúmata, ne nayá namáidada mawí cadánani:

—¡Wawácali, David táqueerrimi, carrúni jináata jicába wayá!

32Néenee Jesús bárruawai, limáida náa'a matuínica lisáta léemiu nayá:

—¿Tána iwówai numéda irrúi?

33Néeba'ee lirrú:

—Wawácali, wéejuaque'iu wacába báaniu.

34Jesús carrúni jináata licába nayái, jáiwa lidúnu natuí. Liyáalimi náa'a matuínica néewa nacába báaniu, ya ta náacoo Jesús íshiirricui.

Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index