Search form

1 Korinti 11

1Imɔso fɛꞌ kasɛ me, Pɔɔlo, gikyenabi fɛɛ gɛnɔɔbono mi‑i me mɔ n kya kasɛ Kirisito gikyenabi mɔ.

Ɔson Mɔ Nbara: Akyii Mɛꞌ Sin Ataa

2N kya yen fɛye Korinti awura. I kya nyiile yɛɛ nɛ wu yɛɛ fɛ kya nyingi me so ilaa kamaasɛ dɔ, ne anyiilebi abono nɛ kyu wɔra fɛye-abaa dɔ mɔ fɛ dɛ amɔ dɔ. 3N kya laarɛ fɛꞌ bii yɛɛ ɔnyen kamaasɛ tɛ sa daa Kirisito. Ɔkyii mɔ tɛ sa daa mɔ-kuli, ne Kirisito mɔ tɛ sa Wurubuaarɛ. 4Aꞌ kyu yɛɛ fɛ gyanꞌ Wurubuaarɛ ɔsonten ne ɔnyen ɔko kya laarɛ ɔꞌ dalaa abɛɛ ɔꞌ lɛɛ Wurubuaarɛ ɔkalan ɔko nyiile mɔ-nanboana yɛgɛ o bun gɛpɛ mɔ. Ɔŋ dɛ ipeeli o bun mɔ-nyoro ne? 5Ne ɔkyii ɔbono ɔ laa dalaa abɛɛ ɔ laa lɛɛ Wurubuaarɛ ɔkalan ɔko nyiile mɔ-nanboana yɛgɛ ɔ mɛŋ sin gitaa mɔ de‑e? Ɔŋ dɛ ipeeli o bun mɔ-nyoro kee ne? I kaaborɛ iꞌ wɔra mɔ ipeeli asa ansi dɔ fɛɛ ɔkyii ɔbono mɛ koosi mɔ-gimu mɔ. 6Nengyene ɔkyii maŋ sin gitaa Wurubuaarɛ asonbo ansi dɔ mɔ, ɔ tɛsɛ sɛɛ mɔ-iman mɔ, i bɔ. Ibono iŋ bo ɔbolɛ yɛɛ oꞌ koosi mɔ-gimu abɛɛ ɔ sɛɛ mɔ-iman pɛwu faa mɔ, ɔꞌ bii yɛɛ i kaaborɛ oꞌ sin gitaa. 7Ɔnyen berɛ, iŋ bo kanpɛ fɛɛ oꞌ bun gɛpɛ Wurubuaarɛ ɔsonten. I kya nyiile yɛɛ Wurubuaarɛ gi lɛɛ mɔ mɔ, ɔ dɛ fɛɛ mɔ Wurubuaarɛ oyuduu. Ɔnyen kya lɛɛ Wurubuaarɛ nyisigyi nyiile. Ɔkyii, mɔ, Wurubuaarɛ gi lɛɛ mɔ mɔ, ɔ kya lɛɛ daa ɔnyen nyisigyi nyiile. 8Imɔ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ Wurubuaarɛ mɛŋ lɛɛ ɔnyen lii ɔkyii dɔ. Ɔkyii ne ɔ lɛɛ lii ɔnyen dɔ. 9Ne Wurubuaarɛ mɛŋ lɛɛ ɔnyen sa ɔkyii. Ɔ lɛɛ ɔkyii sa daa ɔnyen. 10Gɛnen ilaa idɛ so de Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ so mɔ, i kaaborɛ fɛɛ ɔkyii oꞌ sin gitaa Wurubuaarɛ ɔsonten de iꞌ lɛɛ nyiile yɛɛ ɔ tɛ sa ɔko.

11Imɔ gɛnen gbaa mɔ, Wura Yesu so mɔ, akyii mɛŋ tɛ mɔmɔ-gibaa so, ne anyen kee mɛŋ tɛ mɔmɔ-gibaa so. Mɛ tɛ sa daa abara. 12I kya nyiile yɛɛ gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ gi lɛɛ ɔkyii lii daa ɔnyen dɔ mɔ, gɛnen kee ne Wurubuaarɛ kya yɛgɛ ɔkyii, mɔ, kya korogɛ ɔnyen. Ɔkamaasɛ de ilaa kamaasɛ i lii daa Wurubuaarɛ asɛ. 13Fɛye gbaa-gbaa fɛꞌ kerɛ, ɔkyii laa dalaa sa Wurubuaarɛ sansana ne ɔ mɛŋ sin gitaa mɔ, i boran gɛnen? 14Fo kerɛ mɔ, Wurubuaarɛ gi wolaa lɛɛ imɔ yɛɛ ɔnyen iman i wɔra gisoro i kyɔlɛ mɔ i gyɛ ipeeli ilaa sa mɔ. 15Ɔkyii berɛ, nengyene ɔ nyɛ iman i wɔra gisoro i kyɔlɛ de mɔ mɔ, i gyɛ nyisigyi sa mɔ. I kya nyiile yɛɛ Wurubuaarɛ gi sa ɔkyii iman de iꞌ wɔra fɛɛ ɔ sin gitaa ne. 16Nengyene fɛɛ fɛye dɔ ɔko kya laarɛ ɔꞌ sɔɔ me akyɔɔlɛ ilaa idɛ so mɔ, ibono nan tɔgɛ sa kaasɛ mɔ ne n gyɛ yɛɛ aŋ bo ilaa wɔrasɛ iko baa too de idɛ. Ne Yesu asonbo akpen mɔ pɛwu dɔ mɔ, gɛnen ne i dɛ ne.

Aye‑rɛ Wura Yesu Ginyamesɛ Kolon Agyudɔ Agyibi

17Fɛye-ilaa ibono nan baa tɔgɛ faa berɛ, maŋ taalɛ yen fɛye. I kya nyiile yɛɛ fɛ kya gyanꞌ fɛye-ɔsonten mɔ, iŋ kya lɔrɔ fɛye, i kya nyida fɛye daa. 18Ibono i gyangbara mɔ ne n gyɛ yɛɛ nɛ nu yɛɛ fɛye Yesu asonbo mɔ fɛ kya gyanꞌ mɔ, gɛsabaragɛ gɛ bo fɛye dɔ, ne nɛ sɔɔ gyi yɛɛ i laa wɔra gɛsintin. Gɛsabaragɛ gɛ laa nyɛ fɛye dɔ berɛ. 19Imɔ ne nan yɛgɛ ɔkamaasɛ ɔꞌ nyɛ bii asa abono mɛ kya son Wurubuaarɛ gɛsintin mɔ.

20Gɛnɔɔbono fɛ kya gyanꞌ fɛye-ɔsonten ne fɛ kya gyi mɔ, iŋ baa i gyɛ aye‑rɛ Wura Yesu ginyamesɛ kolon agyudɔ mɔ ne fɛ kya gyi. 21I kya nyiile yɛɛ fɛ kya gyi mɔ, ɔkamaasɛ kya gyi daa mɔ-lɛɛ agyudɔ. Fo laa kerɛ mɔ, ako mɛ gyi kaabo, yɛgɛ akon a kya mɔɔ ako. Ako mɛ kya boo nta yɛgɛ ako mɛŋ nyɛ nun. 22I wonɛ so? Fɛŋ bo nwi fɛ laa kpe de fɛꞌ kpaa gyi de fɛꞌ nun do‑o? Abɛɛ fɛ kya laarɛ fɛꞌ kerɛ Wurubuaarɛ asonbo gikpen mɔ ta daa? I bo fɛye ɔkon yɛɛ fɛꞌ wɔra ayenbo abono mɛ bo fɛye dɔ mɔ ipeeli gɛnen? Fɛye yɛɛ nnɛ ne nꞌ tɔgɛ sa fɛye? Nꞌ yen fɛye? Maŋ bii yen fɛye.

23Ilaa ibono Wura Yesu gi nyiile me mɔ, imɔ ne me kee nɛ nyiile fɛye. Imɔ ne n gyɛ yɛɛ: gɛnyɛ gɛbono mɛ kyu Wura Yesu wɔra mɔ-akyobo abaa dɔ mɔ, mɔ‑rɛ mɔ-akasɛbo mɔ mɛ tɛ mɛ kya gyi. O puru bodobodo keda, 24ne o kyu afaala sa Wurubuaarɛ. Ɔ gbaa-gbaa bodobodo mɔ dɔ, ne o kyu sa mɔ-akasɛbo mɔ, ne ɔ tɔgɛ yɛɛ, “Me-nyoro ne. N dɛ mi‑i sa fɛye. Fɛꞌ wɔra imɔ idɛ kyu nyingi me.” 25Gɛnen kee mɛ gyi ta mɔ, o puru konkon de nta, ne ɔ tɔgɛ yɛɛ, “Nta ndɛ gi gyɛ me-nkalan nbono gi laa yɛgɛ fɛye‑rɛ Wurubuaarɛ fɛꞌ nyɛ wɔra gɛnɔ pobɔrɔ. Owi kamaasɛ ɔbono fɛ laa nun nmɔ mɔ, fɛꞌ wɔra imɔ idɛ kyu nyingi me.” 26Yesu gi tɔgɛ gɛnen faa mɔ, i kya nyiile yɛɛ owi kamaasɛ ɔbono fɛye Yesu asonbo mɔ fɛ laa gyi bodobodo ne fɛ laa nun nta fafaanan kaaborɛ Wura Yesu laa kii ba mɔ, mɔ-lɛwu mɔ ilaa ne fɛ kya lɛɛ fa‑a nyiile gɛnen.

27Imɔso ɔbono ɔ laa gyi gɛnen bodobodo mɔ, abɛɛ oꞌ nun lii gɛnen konkon mɔ dɔ ɔkpa ɔbono so i mɛŋ kaaborɛ mɔ, kaasɛ gi bun mɔ-nyoro gipuɛɛ. I kya nyiile yɛɛ ɔ terɛ aye-Wura nyoro mɔ de mɔ-nkalan mɔ giyan. 28Imɔso nyamesɛ ɔꞌ kerɛ mɔ-gisen dɔ dandan pɛi de oꞌ gyi bodobodo mɔ de oꞌ nun lii konkon mɔ dɔ. 29I kya nyiile yɛɛ i tiri yɛɛ oꞌ nyingi aye-Wura Yesu nyoro nbono ɔ kya gyi mɔ de oꞌ nu nmɔ gɛsɛ pɛi de oꞌ gyi bodobodo mɔ de oꞌ nun lii konkon mɔ dɔ. Ɔbono ɔ mɛŋ kya nyingi gɛnen mɔ kya wɔra ilaa ibono i laa yɛgɛ Wurubuaarɛ oꞌ bun mɔ gipuɛɛ mɔ ne. 30Imɔso ne fɛ kya wu yɛɛ fɛye sakyɔ mɛŋ bo lon ne mɛ kya lɔ, ne ako, mɔ, mɛ kya wuꞌ mɔ. 31Nengyene a kya wolaa kerɛ aye-asen dɔ dɔɔdan mɔ, Wurubuaarɛ maŋ baa biidɛ aye-giso gɛnen. 32Wurubuaarɛ gi biidɛ aye-giso gɛnen mɔ, ɔ kya lɔrɔ aye daa de ɔŋꞌ baa bun aye gipuɛɛ kyu dabɔlɛ de asa abono mɛŋ kya sɔɔ mɔ gyi mɔ.

33Imɔso me-nanboana Yesu asonbo, nengyene fo laa gyanꞌ de fɛꞌ gyi aye‑rɛ Wura Yesu ginyamesɛ kolon agyudɔ mɔ mɔ, fɛꞌ kyena gyoo abara. 34Nengyene akon a laa mɔɔ ɔko ne ɔ maŋ taalɛ kyena gyoo mɔ-nanboana mɔ, oꞌ gyi lii mɔ-gɛten dɔ pɛi de ɔꞌ lɔɔ kpe fɛye-ɔgyanten mɔ. Iŋ gyɛ gɛnen mɔ, foŋbii mɔ, fɛ gyanꞌ gɛnen mɔ, fɛ laa kyu daa Wurubuaarɛ gisobiidɛ bun fɛye-nyoro. I san ilaa sɛnsɛ ibono fɛ taasɛ mɔ, owi ɔbono nan ba fɛye asɛ nno mɔ, nan nyiile fɛye imɔ so ilaa.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index