Search form

1 Korinti 13

Gɛlaarɛꞌ Ne N Tiri

1Akyenabi abono a boran mɔ ne n gyɛ ibono fɛ laa laarɛ Wurubuaarɛ de anyamesɛ ilaa. Me ne n kine nꞌ tɔngɛ de Wurubuaarɛ dɔ isɔɔ ndɛ dɔ abɛɛ anyamesɛ-lɛɛ ndɛ nbono meŋ wolaa mi‑i nu mɔ, ne meŋ bo gɛlaarɛꞌ mɔ, meŋ wɔra sɛi. I laa wɔra daa fɛɛ agongon abɛɛ gɛkpenyengelenbi belɛ ne nꞌ kya ŋmɛɛ n kya tii asa aso giyan. 2Gɛnen kee ne nengyene meŋ bo gɛlaarɛꞌ mɔ, ba‑a nɛ taalɛ nu ikalan lii Wurubuaarɛ asɛ tɔgɛ sa asa mɔ, meŋ wɔra sɛi. Ba‑a Wurubuaarɛ gi kpaa me ne nɛ taalɛ nu mɔ-ilaa boduduusɛ pɛwu gɛsɛ abɛɛ nɛ taalɛ bii Wurubuaarɛ ɔlaako ginyi pɛwu mɔ, ne meŋ bo gɛlaarɛꞌ mɔ, meŋ wɔra sɛi. Ba‑a Wurubuaarɛ gi kpaa me ne nɛ sɔɔ mɔ gyi ibono nan taalɛ kosorɛ abii gbaa, ne meŋ bo gɛlaarɛꞌ mɔ, meŋ wɔra sɛi. 3Ba‑a nɛ kyu me-ilaa ibono n bo mɔ pɛwu kyu kyɛɛ asa, abɛɛ nɛ kyu me gbaa-gbaa nyoro kyu kyɛɛ de mɛꞌ dɛɛ me Wurubuaarɛ ɔson mɔ so, ne meŋ bo gɛlaarɛꞌ mɔ, i maŋ kpaa me de sɛi Wurubuaarɛ asɛ.

Nyamesɛ Ɔbono Ɔ Bo Gɛlaarɛꞌ Mɔ

4Nyamesɛ ɔbono ɔ bo gɛlaarɛꞌ mɔ kya nyɛ gisen, ne ɔ bo gidɛnsɛ sa asa. Ɔŋ bo gɛlaaloo. Ɔŋ bo amelimeli. Ɔŋ kya nyiile mɔ-nyoro abɛɛ 5ɔꞌ wɔra ilaa ibono iŋ bo kanpɛ mɔ. Isa bo gɛlaarɛꞌ mɔ, ɔŋ kya kerɛ mɔ-lɛɛ gɛlaarɛ wolɛ so. Ɔŋ kya nu ginyadon gisɔɔ abɛɛ ɔꞌ keda mɔ-nanbo ginyadon. 6Ilaa nyɛnyɛn iŋ kya wɔra mɔ ɔkon. Gɛsintin ilaa ne n kya wɔra mɔ ɔkon. 7Isa bo gɛlaarɛꞌ mɔ, ɔ laa nyɛ gisen ilaa kamaasɛ dɔ, ɔ laa sɔɔ ilaa dɛnsɛ kamaasɛ gyi. Mɔ-gɛwɔnsa gɛ laa gyan ilaa dɛnsɛ kamaasɛ so, ne ɔ laa sɔɔ ilaa kamaasɛ da gikan.

8Gɛlaarɛꞌ berɛ gɛŋ bo ɔkara. Wurubuaarɛ gi yɛgɛ fo ɔko fo kya tɔgɛ mɔ-ikalan sa asa mɔ, imɔ ibono i laa baa yela ɔkara. Wurubuaarɛ gi yɛgɛ fo ɔko fo kya tɔngɛ de ndɛ nbono foŋ wolaa fo kya nu mɔ, imɔ ibono kee, i laa baa kyon. Wurubuaarɛ gi yɛgɛ fo ɔko fo kya bii ilaa mɔ, imɔ ibono kee, i laa baa yela ɔkara. 9I kya nyiile yɛɛ aye anyamesɛ aŋ kya bii ilaa ta, ne aŋ kya tɔgɛ Wurubuaarɛ ikalan ta. 10Owi ɔko laa baa ba yɛɛ Wurubuaarɛ ilaa ibono i boran gɛkpaa mɔ i laa ba aye Yesu asonbo mɔ dɔ. I ba gɛnen mɔ, aye-ilaa wɔrasɛ ibono a kya wɔra imɔ adin-adin mɔ, i laa yela ɔkara.

11I dɛ daa fɛɛ gɛnɔɔbono nyamesɛ kya sɛɛ baa wɔra ɔbelɛnsɛ mɔ. Owi ɔbono n gyɛ gɛbii mɔ, nɛ tɔngɛ daa fɛɛ gɛbii, nɛ sa nbii nwɔnsa ne nɛ sɔɔ akyɔɔlɛ me-gisen dɔ fɛɛ gɛbii. Owi ɔbono nɛ baa wɔra ɔbelɛnsɛ mɔ, nɛ lii ibiilaa dɔ. 12Gɛnen kee ne gɛkyena gɛdɛ dɔ mɔ, a dɛ daa fɛɛ nbii. Gɛnɔɔbono a nyi Wurubuaarɛ mɔ, i kerɛ aye-ansi so daa faa futa‑a fɛɛ diiwu ne n wɔra ineesi. Aberɛ ako a laa baa ba ibono a laa san wu Wurubuaarɛ faa tentegelen. Fɛɛ me faa, n nyi Wurubuaarɛ ilaa daa adin-adin. Gɛkaako mɔ, nan bii Wurubuaarɛ kpaa logɛ fɛɛ gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ nyi me mɔ. 13Aye-gɛkyena gɛdɛ dɔ mɔ, ilaa isaꞌ wolɛ ne nan dɛ kpe gɛkpaa-gɛkpaa. Imɔ ne n gyɛ gisɔɔgyi gibono a bo sa Wurubuaarɛ mɔ, gɛnɔɔbono aye-ansi a kya gyan Wurubuaarɛ so mɔ, de gɛlaarɛꞌ gɛbono a bo sa Wurubuaarɛ de anyamesɛ mɔ. Gɛnen ilaa isaꞌ idɛ dɔ mɔ, gɛlaarɛꞌ mɔ ne n don.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index